Københavns Kulturkvarter blev præsenteret offentligt den 17. marts 2016. Kulturkvarteret – der allerede nu besøges af 7.5 millioner gæster om året – skal tilføres mere liv og aktivitet mellem husene. Det skal ske ved udvikling af byrummene, bedre skiltning og belysning, nye og flere cafetilbud og opholdsmuligheder samt aktiviteter omkring kvarterets mange pladser. De konkrete projekter vil løbende blive realiseret efterhånden som der er opbakning og finansiering til projekterne.

Københavns Kulturkvarter er altid åben og imødekommende over for spændende samarbejdsmuligheder, der kan være med til at udvikle Kulturkvarteret til et levende og attraktivt byområde.