Siden 2014 har en lang række institutioner samarbejdet om at udvikle Slotsholmen og det omliggende byområde til Københavns Kulturkvarter.

 

Parterne har etableret sig i et formaliseret netværk for strategiske samarbejder og projekter i Københavns Kulturkvarter. Netværkets øverste organ er Styregruppen bestående af medlemsinstitutionernes direktører. Herunder er der nedsat et forretningsudvalg bestående af styregruppeformand Per Kristian Madsen, Nationalmuseets direktør, næstformand Kent Martinussen, direktør i Dansk Arkitektur Center og Dorthe Weinkouff Barsøe, underdirektør i Tivoli.